Molecules%2520Security_edited_edited.jpg

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa

Uyumlu musunuz?

Bunu biliyor musunuz?

 

-2016 yılından beri kanun yürürlükte ve uyumlu olmayanlara ceza kesiliyor.

-WhatsApp ile paylaşılan kişisel veriler yurtdışına veri transferi anlamına gelir

-Kanun kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşları kapsıyor.

-Veri sahipleri kişisel verilerinin silinmesini talep edebilirler.

-Veri ihlallerini KVK Kuruluna bildirme yükümlülüğünüz var.

Sürdürülebilir Rekabet için veriyi akıllı ve yasal alarak kullanın

HUKUKİ
UYUM

Hukuki uyumluluk kapsamında kişilerle yaptığınız tüm sözleşmelerinizin KVKK'ya uygun hale getirilmesi gerekiyor.

Varsa internet sitenizde ve elektronik ticaret kanalınızda düzenlemeleri unutmayınız.

TEKNİK
UYUM

Kişisel verileri işleyenler onları korumakla, sadece hukuka uygun işlemek ve yetkili kişilere eriştirmekle yükümlü. Teknik altyapınızın buna uygun incelenmesi ve gerekli teknik tedbirlerin alınması gerektiğini unutmayınız.

SÜREÇ
UYUMU

KVKK kanununa uyum, bir seferlik yapılacak bir çalışma değildir. İşletmeniz ve kurumunuz faaliyetleri yenilendikçe uyum çalışmasını gözden geçirmelidir. Ayrıca veri sahiplerinin taleplerini alma ve cevaplama yükümlülükleri gereği yeni süreç ve roller oluşturmanız gerekir.