Kendi Büyüyen Değil, İnsanı Büyüyen Kütahya

Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Geleceğin Kalkınan Şehri

Neden Kütahya2023

 

Sanayi çağı mesleklerimizi,  hayatımızı ve şehirlerimizi derinden etkiledi. Emek yoğun tarım işlerinin makineleşmesiyle şehirlere aktık. 

Artık, artan eğitim imkanları, farklı becerilerde insanların bir arada çalışabilmesi  ile bilginin üretildiği ve önemli olduğu bilgi çağındayız. Akıllı telefonlar, arabalar, evler ve şehirler hayatımızı ve işlerimizi şimdiden değiştirmeye başladı.

 “Göz ola dağın arkasını göre, akıl ola başa geleceği bile”.

Nereye gideceğimizi tasavvur etmeliyiz.

Dünyanın geleceğini şekillendiren anaeğilimler var.

  • İnsan ömrü uzuyor,

  • nüfus yaşlanıyor ve artıyor,

  • küresel ısınma ve çevre sorunları artıyor,

  • göç hareketleri oluyor,

  • teknoloji başdöndürücü hızla ilerliyor,

  • ve üretim ve zenginliğin batıdan doğuya kaydığı bir dünyada şehirleşme artıyor

 

Şehirler bilgi çağı rekabetinin temel unsuru haline gelmektedir. Doğru alt ve üst yapıya, vizyona, kültüre, beşeri ve finansal güce sahip şehirler kalkınmanın motoru olmaktadır.

Elbette şehir bir araçtır. Amaç “İnsan”dır.

Biz çalışmalarımızı ”insan için sürdürülebilir, yaşanabilir ve geleceğin kalkınan şehri” üzerine inşa ediyoruz.

Şehir iç ve dış dinamikleri ile kompleks ve büyük bir ekosistem. Bu çapta bir sistemde bütünün bir parçasının çözümü, diğer parçasının sorunu yada bugünün doğrusu yarının yanlışı olabilir. O nedenledir ki yaklaşımımız

“beşikten mezara, geçmişten geleceğe, yerelden globale bütüncül, stratejik bakış” tır.

Yol haritamızın ilk adımı tüm paydaşların katkısı ile üretilmiş bir “master plan”dır. Bu planın taşıyıcı direği “kendi büyüyen değil, insanı büyüyen şehir” prensibidir.

Şehrimiz tarihi, kültürü, sanatı, doğal zenginlikleri, sektöründe dünya lideri sanayi kuruluşları ve üniversitesi ile imrenilen bir potansiyele sahip.

Tabiri yerindeyse un, yağ, şeker var, helva yapacak ortamı üretmeliyiz. Biz belediyenin

  • liderlik yaptığı,

  • girişimci ekosistemi destekleyici alt ve üst yapıyı üreten, yöneten, geliştiren

  • ve kendisi de girişimci olan “girişimci belediyecilik” modelini benimsiyoruz.

 

Projelerimiz var ve bunları kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlıyoruz. Ülkemizin geleceği üretmek ve hizmet ihracındadır. Üretme becerisi zaman alırken hizmet ihracından daha kısa sürede sonuç almak mümkündür.

Termal tesislerimizin şifa amaçlı pazarlaması ile “sağlık şehri Kütahya”yı, yurtiçi ve dışına eğitim ihracı ile “eğitim şehri Kütahya”yı, kültürel ve tarihi değerlerimizin hedefli anlatımı ile “sanat şehri Kütahya”yı ve nicelerini inşa edebiliriz. 

İnancımız odur ki ; bu yolculukta belediye  katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir anlayış ile örnek olmalı ve şehri ileri taşımalıdır. Bu yolda bugün için yarını yarın için bugünü feda etmemelidir.

Hz. Mevlana “Herşey neye layık ise ona dönüşür” der.

 

Sevgi, Saygı ve kardeşlik içinde, biz ruhu hareket ederek iyi şeylere layık olabiliriz