​KVKK Uyumluluğu Danışmanlığı

 

Bir KVKK Uyum Projesi 4 temel aşamadan oluşur

 1. Geniş Kişisel Veri Envanteri Oluşturma ve VERBIS Kaydı - TEMEL KVKK

 2. Geniş Kişisel Veri Envanterine Dayalı Hukuki Uyum

 3. Geniş Kişisel Veri Envanterine Dayalı Teknik Uyum

 4. Geniş Kişisel Veri Envanterine Dayalı Süreç Uyumu

KVKK proje.jpg
 • Veri Sorumlusu Seçimi & Proje Takımlarının Oluşturulması

 • Proje Ekiplerine Ön Eğitim Verilmesi

 • Veri Envanterinin Çıkarılması

 • IT Teknik Eksiklik Analizi’nin yapılması

 • Teknik eksikliklerin raporlanması

 • Verbis kaydı ve güncellenmesi

TEMEL KVKK

 • Sözleşmelerin Uyumlu Hale Getirilmesi

 • Uyarı ve Feragatnamelerin Düzenlenmesi ( Kurum içi ve Kurum dışı – tedarikçi ve hizmet sağlayıcılar)

 • Açık Rıza İçin Çevrimiçi/Çevrimdışı Sistemlerdeki Tedbirlerin Uygulanması

 • Prosedürlerin oluşturulması (Teknik/Hukuki/Süreçsel)

 • Bireylerin talep üzerine bilgilendirmesi prosedürü

 • Kişisel veri değiştirme/düzeltme prosedürü

 • İsteğe bağlı veri imha prosedürü

 • Veri transfer prosedürü

 • Test prosedürü

 • Veri takip ve raporlama prosedürü

 • Peryodik Veri imha prosedürü

HUKUKİ UYUM

 • KVKK'ya Esas Bilgi Varlıkları Envanterinin Çıkarılması

 • Risk Değerlendirme Yönteminin Belirlenmesi

 • Risk Envanterinin Çıkarılması

 • KVKK Uyumuna Yönelik Kurumsal Risk Haritasının Hazırlanması

 • Projelerin Tesbiti

TEKNİK UYUM

 • Veri Sorumlusunun Yürütmesi Gereken Süreçler/Prosedürler

 • Kurumsal İletişim

 • Talep Üzerine Bilgilendirme

 • KVKK Süreç Denetimi ve Testler

SÜREÇ UYUMU