Dijital Uyum kişisel veri envanteri çıkarma metodolojisi ile uyum için hazırlanın

VERBİS Kaydına esas olan veriyi üretebilmek için, faaliyet bazlı bir bakış açısı ile, iş süreçlerinin incelenmesi, iş akışların süreç sahipleri ile resmedilmesi gerekmektedir. Bu akışların kapsamında kişisel verilerin hangi aşamada, ne amaçla toplanmaya başladığı, nerelerde depolandığı, kimlerle paylaşıldığı ve korunması ile ilgili ne gibi önlemlerin alındığı detaylı olarak kayıt altına alınır.

KVKK Uyum çalışması kapsamında Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyenizi Ölçüyoruz

       Hemen Arayın